OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ 

SATU MARE, 9 - 12 APRILIE 2023

Onorați invitați, stimaţi colegi profesori, dragi elevi,

Vă urăm bun venit pe meleagurile sătmărene și ne simțim onorați să găzduim etapa națională a Olimpiadei de limba ucraineană în județul nostru.

Suntem convinși că această etapă națională este încă o modalitate de a demonstra un nivel ridicat de cunoaştere a limbii şi literaturii ucrainene, o componenţă importantă a procesului de întărire a poziţiei limbii şi culturii ucraineane în rândul tinerilor de origine ucraineană din România. 

Ne manifestăm convingerea că aceste zile se vor situa sub semnul unei limbi care este o poartă de intrare în cultura și civilizația ucraineană milenară și că numele lui Taras Șevcenko, Ivan Franko, Pavlo Tycina, Volodimyr Sosiura, Maksym Rylskyi, Ivan Draci, Vasyl Symonenko, Lina Kostenco, Vasyl Stus, Ihor Traci, Roman Baboval etc. împătimiți ai condeiului și ai verbului matern ucrainean sunt tot atâtea provocări, dar și inepuizabile surse de inspirație pentru cei care participă la această competiție.

Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la organizarea acestei întâlniri. Vă dorim un sejur plăcut pe meleagurile sătmărene și vă așteptăm cu drag și cu alte ocazii! 

Le dorim succes tuturor elevilor care participă la această competiție.

Inspector școlar general, 

Prof. Anișoara BOITOR  


Дорогі учні, шановні колеги!


Освіта є важливим стрижнем суспільства, вона життєво необхідна нам як

для розвитку особистості, так і для досягнення успіхів у житті. Також освіта

формує нас як людей і як цінних членів спільноти, в якій ми живемо, сприяючи

безперервному її розвитку. Школа, педагоги займають центральне місце в житті

громаді, їх основне покликання – формувати майбутніх відповідальних і здатних

легко інтегруватися в суспільство громадян та підтримувати учнів, здатних

розвиватися в різних сферах.

Національна олімпіада з рідної української мови та літератури має на

меті стимулювати учнів, які мають високу успішність в школі та особливі

лінгвістичні навички у володінні рідною мовою, а також сприяти пізнанню,

довговічності та розвитку української мови в Румунії.

Союз українців Румунії відіграє фундаментальну роль у популяризації та

збереженні української мови, в тому числі шляхом започаткування та підтримки

численних проєктів, спрямованих на зміцнення освіти рідною мовою як

важливого елементу ідентичності української меншини. Ми усвідомлюємо

потреби української громади та завжди будемо підтримувати якісну освіту,

високопродуктивних учителів і талановитих та обдарованих дітей протягом

усього їхнього навчального шляху для досягнення ними видатних академічних

результатів.

Дякую всім організаторам – Сатумарському повітовому шкільному

інспекторатові, філії СУР-Сату Маре, усім педкадрам за їх зусилля, спрямовані

на те, щоб ця Олімпіада відбулася на найвищому рівні. Також бажаю успіхів

усім учасникам змагання!


Голова Союзу українців Румунії,

депутат Микола-Мирослав Петрецький


Președinte Uniunea Ucrainenilor din România, 

deputat Nicolae Miroslav PETREȚCHI

Dragi elevi, stimați colegi, 

Educația reprezintă un pilon esențial al societății și este vitală atât pentru dezvoltarea noastră ca indivizi, cât și pentru atingerea succesului în viață. De asemenea, educația ne formează ca oameni și ca membri valoroși ai comunității în care trăim, contribuind la dezvoltarea continuă a acesteia. Școala, cadrele didactice ocupă un loc central în comunitate, având menirea de a crea viitori cetățeni responsabili și capabili să se integreze cu ușurință în societate și de a sprijini elevii  capabili de performanță în diferite domenii. 

Olimpiada Națională de Limba și Literatura Ucraineană Maternă urmărește stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte, care au competențe lingvistice deosebite în limba maternă, și, în egală măsură, contribuie la cunoașterea, perpetuarea şi evoluția limbii ucrainene în România

Uniunea Ucrainenilor din România are un rol fundamental în promovarea şi conservarea limbii ucrainene, inclusiv prin demararea și sprijinirea multiplelor proiecte, menite să consolideze învățământul în limba maternă, ca element identitar esențial pentru minoritatea ucraineană. Suntem conștienți de nevoile comunității ucrainene și vom sprijini mereu educația de calitate, profesorii performanți și copiii talentați și înzestrați, pe tot parcursul lor educațional, pentru obținerea unor rezultate academice deosebite. 

Mulțumesc tuturor organizatorilor - Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, Filialei UUR-Satu Mare, întregului personal didactic- pentru eforturile depuse, astfel încât această ediție a Olimpiadei să se desfășoare la cele mai înalte standarde. De asemenea, le doresc succes tuturor participanților la competiție!


Președintele Uniunii Ucrainenilor din România,

Deputat Nicolae-Miroslav PETREȚCHI